فرم پرسشنامه استخدام

اطلاعات تماس

نام
نام خانوادگی
ایمیل
 
تلفن
تلفن همراه
جنسیت
مشخصات اضافه
تاریخ تولد:
select
نام پدر:
شماره شناسنامه :
کد ملی:
وضعیت نظام وظیفه:
وضعیت مسکن:
مذهب:
محل تولد پدر:
شغل پدر:
وضعیت تاهل:
نشانی کامل و کد پستی:
آخرین مدرک تحصیل:
رشته تحصیلی:
دبیرستان/دانشگاه/آمورزشگاه:
شهر محل تحصیل:
تاریخ دریافت مدرک:
select
آخرین معدل
نام محل کارسابق:
عنوان شغلی:
تاریخ شروع به کار
تاریخ ترک کار:
علت ترک کار:
آدرس و تلفن محل کار:
آیا اکنون شاغل هستید؟
شغل فعلی:
آخرین حقوق:
میزان حقوق دریافتی:
در چه زمینه شغلی علاقه به همکاری دارید؟
نام و نام خانوادگی معرف:
نسبت:
شغل:
آدرس و تلفن محل کار یا منزل:
آیا مصرف دخانیات دارید؟
آیا به مواد مخدر اعتیاد داشته و یا دارید؟
آیا دارای سوء پیشینه کیفری هستید؟
آیا دارای سابقه تامین اجتماعی می باشید؟
آیا بیماری خاصی دارید؟
حروف نشان داده شده در شکل را وارد نمایید